Odstraňování sedimentu ze dna potoka

Povodí Ohře s. p. provádí, na území Jiříkova, v současné době odstraňovací práce ve smyslu odstranění sedimentu ze dna Jiříkovského potoka.

Odstraňovací práce začnou úsekem v ul. Teplická, od č. p. 677/10 směrem do centra města po ul. Brněnská k č. e. 126. Dále budou odtěžovací práce pokračovat v úseku  v ul. Brněnská a to od č. e. 48 k č. p. 376 a následně od úseku soukromých zahrádek přes ul. Pražská k č. p. 263. Poslední úsek prací bude začínat u č. p. 249 k č. e. 40 a následně od č. p. 434 k č. p. 928. K uvedeným úsekům jsou přiloženy mapové podklady.