Nález psa

Dne 21. 3. 2021 byl v ul. Brněnská odchycen tento kříženec. Pejsek není vybaven čipem ani identifikační známkou.

Pokud víte, čí by mohl pejsek být nebo jste jeho chovatel, volejte prosím tel. 722 090 092 (MP Jiříkov) nebo 412 338 350 (Odbor výstavby a ŽP).