Upozornění pro návštěvníky městského hřbitova

Už po několikáté byl Městský úřad Jiříkov, odbor vnitřní správy, který je pověřen správou městského hřbitova informován, že dochází ze strany návštěvníků a nájemců hrobových míst k likvidaci hřbitovního odpadu nevhodným způsobem, kterým je například vyhazování vypálených svíček či shrabaného listí a uvadlých květin přes zeď hřbitova na přilehlé pozemky.

Upozorňujeme všechny nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitova, že tento způsob likvidace hřbitovního odpadu je zcela nepřípustný. K likvidaci odpadu jsou před vstupní branou na hřbitov i v areálu samotného hřbitova určeny nádoby a odpadkové koše.