Jiříkovské noviny

 • periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník pro občany města Jiříkov
 • vydává Město Jiříkov
 • registrační číslo MK ČR 11261
 • náklad 800 ks
 • tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s. r. o.
 • grafická úprava Radek Martinec

Kompletní příspěvky do novin podávejte emailem - noviny@jirikov.cz nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle § 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakční rady, inzerci pro JN nepřijímáme.

NOVINY JSOU DISTRIBUOVÁNY DO NÁSLEDUJÍCÍCH OBCHODŮ:

 • Papírnictví a kosmetika PAVLA - Náměstí ev.č. 18
 • potraviny BALA - Svobodova 1064
 • Řeznictví U Stožických - Mánesova 629/1
 • Hájek Jaroslav - Potřeby pro domácnost - 9. května 192/1
 • potraviny P&T Market - Svobodova 487
 • kiosek v zařízení Sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace (bývalý Domov „Srdce v dlaních“) - Filipov 65

PLÁN VYDÁVÁNÍ NOVIN NA ROK 2024

měsíc uzávěrka distribuce
leden 2. 1. 12. 1.
únor 6. 2. 16. 2.
březen 5. 3. 15. 3.
duben 2. 4. 12. 4.
květen 7. 5. 17. 5.
červen 4. 6. 14. 6.
červenec 2. 7. 12. 7.
srpen bez vydání
září 3. 9. 13. 9.
říjen 1. 10. 11. 10.
listopad 5. 11. 15. 11.
prosinec 3. 12. 13. 12.