Tagy
Tagy:
vyvěšeno 27.1.2023 , bude sejmuto: do 14.2.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Oznámení o zahájení územního řízení - OSÚ/4461-23/salp

vyvěšeno 26.1.2023 , bude sejmuto: do 10.2.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Oznámení o zahájení územního řízení - OSÚ/4150-23/salp

vyvěšeno 25.1.2023 , bude sejmuto: do 27.2.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Výběrové řízení - velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiříkov

vyvěšeno 19.1.2023 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky ve městě Jiříkově – II. kolo

vyvěšeno 13.1.2023 , bude sejmuto: do 30.1.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Oznámení o možnosti převzít písemnost - paní Kornela Siváková - OŽP/2207-23/7387-22/Dami

vyvěšeno 13.1.2023 , bude sejmuto: do 30.1.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Oznámení o možnosti převzít písemnost - paní Kornela Siváková - OŽP/241-23/7387-22/Dami

vyvěšeno 12.1.2023 , bude sejmuto: do 8.2.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Veřejná výzva na pracovní místo úředníka - referent sociálních věcí (veřejný opatrovník)

vyvěšeno 9.1.2023 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočtové opatření č. 14/2022

vyvěšeno 5.1.2023 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Prodloužení úředních hodin pracoviště MV

vyvěšeno 5.1.2023 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Zveřejnění telefonního spojení pro možnost hlasování do přenosné volební schránky

vyvěšeno 4.1.2023 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov na rok 2023

vyvěšeno 4.1.2023 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov na rok 2023

vyvěšeno 2.1.2023 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

SVAZEK OBCÍ SEVER - Schválený rozpočet na rok 2023

vyvěšeno 22.12.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Informace o volebním stanovišti pro okres Děčín

vyvěšeno 22.12.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Informace o zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné schránky

vyvěšeno 22.12.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Rozpočet Města Jiříkova na rok 2023

vyvěšeno 22.12.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2024 - 2025

vyvěšeno 22.12.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Volební stanoviště Děčín

vyvěšeno 22.12.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr pronájmu pozemků - usnesení RM č. 91/2022 bod 4

vyvěšeno 22.12.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr pronájmu pozemků - usnesení RM č. 91/2022 bod 3

vyvěšeno 21.12.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova

vyvěšeno 15.12.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí ve městě Jiříkově

vyvěšeno 29.11.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova

vyvěšeno 4.11.2022 , bude sejmuto: do 31.12.2023 , vyvěsil(a): Administrátor admin

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

vyvěšeno 23.8.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1747/2022

vyvěšeno 29.6.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Závěrečný účet Města Jiříkova roku 2021

vyvěšeno 3.6.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

SVAZEK OBCÍ SEVER - Návrh závěrečného účtu a výsledky přezkoumání hospodaření

vyvěšeno 12.5.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Oznámení o použití chem. přípravků s účinnou látkou Alfa-cypermethrin

vyvěšeno 12.5.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1629/2022

vyvěšeno 12.5.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1628/2022

vyvěšeno 12.5.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti- usnesení RM č. 1627/2022

vyvěšeno 12.5.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1624/2022

vyvěšeno 12.5.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1623/2022

vyvěšeno 12.5.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1622/2022

vyvěšeno 12.5.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1620/2022

vyvěšeno 16.2.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

vyvěšeno 5.1.2022 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitostí - usnesení RM č. 1459/2021

vyvěšeno 27.12.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

SVAZEK OBCÍ SEVER - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2025

vyvěšeno 27.5.2021 , bude sejmuto: , vyvěsil(a): Administrátor admin

Záměr prodeje nemovitosti - usnesení RM č. 1146/2021