Základní škola Jiříkov

Sídlo: Moskevská 740, 40753 Jiříkov
Ředitelka: Mgr. Miroslava Kubešová
Telefonní spojení: 605 873 178
E-mail: kubesova.miroslava@email.cz
WWW: www.zsjirikov.cz

Sídlo: Moskevská 740, 40753 Jiříkov
Ředitelka: Mgr. Miroslava Kubešová
Telefonní spojení: 605 873 178
E-mail: kubesova.miroslava@email.cz
WWW: www.zsjirikov.cz


Jsme školou, která je otevřena všem dětem.

Upřednostňujeme formativní hodnocení,  které:

  1. dětem přináší užitečnou informaci o tom, co vědí, čemu rozumějí nebo co dokáží průběžně v rámci vzdělávacího procesu, a směřují je k naplnění stanového cíle,
  2. umožňuje jim sledovat vlastní pokrok, vede je k řízení svého učení, odpovědnosti za své učení a pomáhá komplexně rozvíjet jejich osobnost,
  3. dle toho, co děti potřebují, pomáhá přizpůsobit vyučování a učení tak, aby každý dosáhl maxima ve svém rozvoji vzhledem ke svým individuálním možnostem.

Velký důraz klademe na komunikaci, slušnost, odpovědnost a týmovou spolupráci. Každý z nás je důležitý, každý z nás se podílí na tvorbě atmosféry ve škole.

V případě nouze (neporozumění, konfliktu, starostí…) jsou ve škole k dispozici tzv. školní mediátoři, schránka důvěry, výchovná poradkyně a její pokojíček, případně čajík s paní ředitelkou, jejíž kancelář je dětem o přestávce k dispozici.

A také máme báječné kuchařky, které nám vaří samé dobrůtky.

Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy