Kontakty na Městský úřad

kontaktní adresa: Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

fakturační údaje: Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

telefon: 
 +420 412 338 111, +420 602 411 628

e-mail: mesto@jirikov.cz

IČ: 00261424

ID datové schránky: 34mbzwf


 

Odbor vnitřní správy

Mgr. Jiří Semerád

vedoucí odboru vnitřní správy

Jana Škvorová

referent sociálních věcí

Jana Skramouská

sekretariát, podatelna

Odbor výstavby a životního prostředí

Miroslav Sabo

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Odbor místního a bytového hospodářství

Bc. Petr Stredák

vedoucí odboru místního a bytového hospodářství

Ekonomický odbor

Ing. Jitka Schovancová

vedoucí ekonomického odboru

Jana Skramouská

referent ekonomického odboru