Kontakty na Městský úřad

kontaktní adresa: Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

fakturační údaje: Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

telefon: 
 +420 412 338 111, +420 602 411 628

e-mail: mesto@jirikov.cz

IČ: 00261424

ID datové schránky: 34mbzwf


 

Odbor výstavby a životního prostředí

Hana Havlová

referent výstavby a majetkové agendy

Odbor místního a bytového hospodářství

Martin Hase

vedoucí VPP